Analizy Instytucjonalno-finansowe

W naszym zespole znajdują się wybitni specjaliści, od lat pracujący w sektorze finansowym. Dlatego oprócz kompleksowej obsługi księgowej, proponujemy naszym Klientom również wsparcie w zakresie oceny finansowej i ekonomicznej planowanych przedsięwzięć.


Wieloletnie doświadczenie pozwala nam zaproponować Państwu profesjonalne przygotowanie licznych analiz i fachowych dokumentów.

Aktualnie proponujemy Państwu przygotowanie następujących materiałów:

checkmarkanalizy finansowe i ekonomiczne inwestycji,


checkmarkanalizy finansowo-ekonomiczne dla projektów pochodzących ze środków Unii Europejskiej,


checkmarkstudia wykonalności dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków UE,


checkmarkbiznesplany – pod projekty i kredyty.

 

Zlecając przygotowanie analizy firmie Vitreum, możecie mieć Państwo pewność, że będą nad nią pracować fachowcy. Pracujące dla nas osoby mają ogromne doświadczenie – od lat współpracują z Klientami biznesowymi, kompleksowo przygotowując niezbędną dokumentację, weryfikując i korygując otrzymane informacje oraz utrzymując stały kontakt z Klientem.


Nasi analitycy wykonali łącznie kilkaset analiz finansowo-ekonomicznych. Zajmowali się oceną przedsięwzięć inwestycyjnych, wykonywali analizy do wniosków o dofinansowanie, studiów wykonalności i biznesplanów, a także rozliczali finansowo projekty współfinansowane ze środków UE. Przez lata zbierali doświadczenie w programach takich jak: PO KL, EFS, PO IG, PO IiŚ, RPO, EFRR i innych.

 

Mając na uwadze potrzeby naszych Klientów, przygotowaliśmy również kompleksową ofertę, skierowaną do Przedsiębiorców, starających się o uzyskanie kredytu inwestycyjnego.

Nasi analitycy przygotują dla Państwa odpowiedni wniosek oraz biznesplan, zawierający opis przedsiębiorstwa, analizę rynku, charakterystykę przedsięwzięcia inwestycyjnego, analizę efektywności inwestycji oraz prognozę sprawozdań finansowych na okres kredytowania. Zakres całego opracowania oraz szczegółowość poszczególnych elementów biznesplanu zależy oczywiście od złożoności planowanej inwestycji oraz wymagań poszczególnych banków i instytucji finansowych.


Biznesplany przygotowujemy indywidualnie, na podstawie informacji zgromadzonych od Klienta oraz danych pozyskanych przez wykonawcę. Dzięki naszemu doświadczeniu i zaangażowaniu, możecie mieć Państwo pewność, że będą to niezwykle przejrzyste dokumenty, które znacznie zwiększą prawdopodobieństwo uzyskania finansowania na planowane przez Państwa przedsięwzięcie.